MASKINENTREPRENØR
TRANSPORT & PUKKVERK
UTENOMHUS
GRAVEARBEIDER
SKARSBERGET
PUKKVERK & DEPONI
MASKINTRANSPORT
Pukkverk & Deponi
Maskintransport
Massetransport
Grunnarbeid
 

Kr Larsen Maskinentreprenør AS

Nyheter


I medhold av PBL §§ 12-1, 12-8 og 12-14 varsles oppstart av endring av Reguleringsplan for Skarsberget gbnr. 90/9 mfl. i Øvre Eiker kommune – egengodkjent av kommunestyret i Øvre Eiker 11.12.2013

Tiltakshaver er “KR Larsen Maskinentreprenør AS”.
Formålet med endringen er å tilrettelegge for ny, direkte atkomst til området og stenging av den eksisterende. I tillegg vil bestemmelsene endres for å kunne utføre noe oppfylling i område L - landbruksområde.
Det legges ikke opp til endring i andre driftsforhold som uttaksmengder, driftstider osv.
Nærmere informasjon om planarbeidet kan du få ved kontakt til:

Hanne Bergene mob. 47 63 23 95
Eller hanne@krlarsen.no


Frist for innspill/merknader er 1. september og sendes til:
post@krlarsen.no
eller
KR Larsen Maskinentreprenør
Geveltseterveien 45
3300 Hokksund

 

 


Om KR Larsen Maskinentreprenør AS

Kr Larsen Maskinentreprenør AS, tidligere Larsen & Hansen AS, ble etablert i januar 2004. Firmaet har i dag ni ansatte. Vi er et lite, men godt etablert firma. Vi utfører alle type gravearbeider, fra utgraving for industribygg, bolighus, stabling av murer, oppussing av utenomhus, etablering av vei, nyetablering eller reparasjon av stikkledninger for vann og avløp, og mye mer. Vi tilbyr oppmålingstjeneste, transport av masseforflytningsmaskiner, samt ulike konsulent tjenester.

Vi leverer pukk og jord til konkurransedyktige priser fra vårt eget pukkverk i Skarsberget, Hokksund. Der tar vi også imot rene masser til godkjent deponi. 

Nå som tidligere, utfører vi jobber for både store og små entreprenører, så vel som private.

Mer info om oss
Volvo EC 240 CLC.JPG
Det viktigste for oss er å:
utføre en god og riktig jobb,
til riktig tid og pris!
 

Våre tjenester

Grunnarbeid fra A til Å
Massetransport
Maskintransport
Pukkverk & Deponi
 
Maskintransport
Pukkverk & Deponi
 

Bildegalleri

Se flere bilder
Se flere bilder
 

Våre ansatte

Kai Roger Larsen
Daglig leder
952 14 751
Hanne Bergene
Kontor/Landmåler
476 32 395
Terje Brendemo
Lastebilsjåfør
Trond Juel
Maskinfører
Nils Martin Kortnes
Maskinfører
Ole Kristian Ramstad
Michael Renaa
Maskinfører
Steinar Lensberg
Maskinfører
Espen Gravdahl
Maskinfører
Morten Rønningen
Maskinfører

Kontakt oss

Adresse: KR Larsen Maskinentreprenør AS, Geveltseterveien 45, 3300 Hokksund
E-post: post@krlarsen.no
Telefon:  952 14 751 eller 476 32 395
Organisasjonsnummer:  986 403 302